26 Mrt

Plan ledenwerving en behoud

Alexander Zimmer, werkzaam als sportcoördinator handbal, is de afgelopen maanden in samenspraak met collega's en sportconsulent Pjotr Behrtel intensief bezig geweest met de ontwikkeling van een handboek leden. Dit handboek bestaat uit waardevolle aanbevelingen op het gebied van ledenwerving, binding en behoud. Daarnaast is het ook een werkdocument waarmee een sportvereniging duurzaam aan de slag kan met eigen beleid op dit belangrijke thema. Het handboek is momenteel in de afrondende fase en staat straks ter beschikking van alle sportverenigingen van Den Haag. We hopen dit handboek ruim voor het nieuwe seizoen te presenteren.