26 Aug

Positieve sportcultuur

WSDH ondersteunt alle sportverengingen in Den Haag bij het creëren van een positieve sportcultuur. Hiermee geven wij op een actieve manier uitvoering aan het Haags Sportakkoord. In dit akkoord staat beschreven dat iedereen met plezier, eerlijk, veilig en zorgeloos kan sporten en bewegen. Benieuwd op welke thema's wij ondersteuning bieden binnen positieve sportcultuur? Bekijk nu alles over positieve sportcultuur.