14 Okt

Samen in de Schilderswijk

Vorige week donderdag waren onze collega's Robbert en Cuba aanwezig bij de bijeenkomst 'Samen in de Schilderswijk, een Vreedzame Wijk'. Tijdens deze bijeenkomst ondertekenden wij samen met veel verschillende partners de intentieverklaring van de Vreedzame Wijk. Deze bijeenkomst en het tekenen van de verklaring gaan ervoor zorgen dat deze verschillende organisaties in Schilderswijk-Oost nog beter met elkaar gaan samenwerken. Het geeft veel vertrouwen om al deze partijen bij elkaar te zien en met elkaar te zien werken aan creatieve sessies en groepsopdrachten.

De Vreedzame Wijk is afgeleid van het Vreedzame Schoolprogramma. Hier leren kinderen allerlei sociale en maatschappelijke vaardigheden. Dit initiatief breidt zich uit op wijkniveau. Het project zorg ervoor dat alle partners met elkaar een vreedzame wijk vormen waarin:

  • Er wordt op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgegaan;
  • Conflicten worden constructief opgelost;
  • Kinderen en jongeren leren te participeren door hun taken en verantwoordelijkheden te geven;
  • Openstaan voor verschillen tussen mensen.

Als volwassenen zorgen we ervoor dat we:

  • Met elkaar samenwerken zodat er een positief opvoedklimaat ontstaat;
  • Het goede voorbeeld geven;
  • Oefenplekken creëren voor de kinderen en jongeren in de wijk en op school;
  • Met elkaar een sterke sociale en morele norm neerzetten.