05 Okt

Samenwerking met HALO resulteert in meer trainersbegeleiders

De Positieve Sportcultuur is één van de doelen van WSDH en het Haags Sportakkoord. Zo is plezier hierin de belangrijkste factor, ongeacht de spanningen die komen kijken bij winnen of verliezen. Door de inzet van sportcoördinatoren op de Haagse sportverenigingen worden de sportbesturen en trainers/coaches begeleid in het bereiken van de Positieve Sportcultuur. Zo zijn bijna alle sportcoördinatoren opgeleid tot Clubkadercoach. De Clubkadercoach is gespecialiseerd in het opzetten en borgen van trainersbegeleiding bij sportverenigingen. Onder andere  “Vier inzichten van trainerschap”  speelt hierin een belangrijke rol.

De Haagse Hogeschool ziet ook de noodzaak in van trainersbegeleiding en startte aan het einde van vorig schooljaar met een pilot: keuzevak Coach de Coach. Er was veel animo voor en daarom besloot de HHS ook dit jaar weer te starten met het keuzevak. Momenteel zijn er 28 studenten in opleiding. Wekelijks volgen ze lessen van docent Randy Rijke en lopen ze daarnaast nog stage bij onze Clubkadercoaches. Op deze manier worden er in de aankomende weken extra trainers en coaches door deze toekomstige professionals begeleid.

Indien er sprake is van een ‘klik’ tussen stagiaire en club, bestaat de mogelijkheid de samenwerking na het stagetraject te verlengen. De clubkadercoach speelt een belangrijke rol in dit traject. Hij of zij dient ervoor te zorgen dat trainersbegeleiding wordt geborgd binnen het beleid van de sportclub en dat er randvoorwaarden worden gecreëerd en nageleefd. Om dit proces te stimuleren en te ondersteunen heeft WSDH mogelijkheden voor verenigingen ontwikkeld. Voor meer informatie verwijzen wij  u naar de sportcoördinator of sportpedagoog. Hij of zij kan u meer vertellen over het proces.