De Haagse Hogeschool

De samenwerking met de Haagse Hogeschool heeft in korte tijd geleid tot nieuwe ontwikkelingen. Gezamenlijk wordt gekeken hoe beide organisatie zich kunnen versterken door elkaar te ondersteunen. De Haagse Hogeschool biedt de opleidingen aan (kennis en expertise) en WSDH de opleidingsplekken en praktijksituaties. Een voorbeelden zijn het keuzevak Coach de Coach en het Athletic Skills Model. De goede samenwerking wordt bekrachtigd door wekelijkse afstemming met WSDH.

Hieruit ontstaan veel nieuwe ideeën en initiatieven.

Samenwerkingspartners