08 Nov

Scholing straatintimidatie

Onze buurtsportcoaches en streetsportleiders krijgen in hun werk op de Haagse playgrounds te maken met verbale, non-verbale of fysieke ongewenste toenaderingen, zoals nafluiten, naroepen en hinderlijk volgen, ook wel straatintimidatie genoemd. Op donderdag 4 november verzorgde Laura Adèr namens Fairspace een scholing straatintimidatie aan onze Streetsport collega's. Een interactieve bijeenkomst waarbij Laura met verschillende voorbeelden kwam 'Hoe om te gaan met straatintimidatie'. Hierbij was het interessant om te weten te komen op welke verschillende manieren je kan reageren op straatintimidatie. Er was ook veel ruimte voor eigen inbreng waarbij praktijksituaties vanuit onze collega's werden besproken. Het was leerzaam om langer stil te staan bij deze situaties en de verschillende reacties en keuzes van collega's te bespreken.

Wij ondersteunen volledig de visie van Fairspace, waarbij zij streven naar een veilige en inclusieve openbare ruimte voor iedereen, ongeacht geslacht, ras, gender of uiting van gender!