Sport- en beroepsonderwijs

Wat we doen

WSDH vindt dat er door samenwerkingen met het Sport en Beroepsonderwijs veel beweging is. Op de velden van de Haagse Sportverenigingen en ook binnen de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. Stagiaires van de opleiding Lifestyle, Sport en Bewegen, HALO en Sportkunde kunnen bij WSDH terecht voor een flink deel van hun stages. Daar WSDH actief is in de BOS-driehoek (buurt, onderwijs en sport) biedt het studenten de gelegenheid zich op MBO- en HBO-niveau verder te ontwikkelen. Competenties als lesgeven, samenwerken en ontwikkelen/organiseren krijgen ruim baan.

De stagiaire krijgt tijdens een stage via WSDH meer kennis over het werkveld waarin WSDH actief is. Het beeld van het werk van een sportleider, buurtsportcoach of sportcoördinator wint hierdoor aan bekendheid. WSDH zorgt ervoor dat de student, opgeleid in de Sportcampus Zuiderpark, na hun studie een goed beeld heeft van wat er in de verschillende stadsdelen van Den Haag nodig is om Hagenaar aan het sporten te krijgen én ze aan het sporten te houden.

De samenwerking met de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan hebben ertoe geleid dat het aanbod van het onderwijs naadloos aansluit op de mogelijkheden die WSDH te bieden heeft. De laatste ontwikkelingen hebben er bij het Mondriaan toe geleid dat Haagse studenten hun BOS-stage (alle leerjaren) kunnen volgen bij WSDH. Vanuit de HALO is WSDH leverancier van alle stageplekken van het keuzevak Coach de Coach. WSDH is ervan overtuigd dat dit nieuwe keuzevak de Haagse verenigingen gaat helpen in de verdere ontwikkeling naar betere trainers en dus sterkere sportclubs. Voor de opleiding Sportkunde biedt WSDH de mogelijkheid diverse beroepsproducten te ontwikkelingen. Binnen het netwerk van de Haagse sportwereld bestaat de mogelijkheid voor elke student maatwerk te leveren en een voor hem/haar interessant beroepsproduct te ontwikkelen.

Overzicht stagemogelijkheden per opleiding

ROC Mondriaan Lifestyle, Sport en Bewegen

 • 1e jaar verenigingsstage niv. 2/3/4
 • Streetsportstage (stagemodel) niv. 2
 • Hoofdstage + bepaalde keuzedeel
 • Profielstage BOS
 • Profielstage Trainer/Coach
 • Teamplayers

HALO

 • Verenigingsstage
 • Keuzevak Coach de Coach
 • Teamplayers

Sportkunde

 • Beroepsproducten
 • Afstudeerstage
 • Teamplayers

Wil je stage lopen? Neem contact met ons op!

Samenwerkingspartners