Haagse norm

Wat is de Haagse Norm?

De Haagse Norm is een samenwerkingsverband met 80% van de Haagse voetbalverenigingen, de KNVB, gemeente Den Haag en WSDH. Deze samenwerkingspartners hebben in 2017 de handen in elkaar geslagen voor de ontwikkeling van een platform gericht op de waarden en normen binnen het Haagse voetbal. De aangesloten verenigingen hebben afspraken gemaakt en regels opgesteld voor arbitrage, ouders, aanvoerders, spelers, bestuurders en trainers/coaches. De verenigingen werken nauw samen om de waarden en normen waar de Haagse Norm voor staat na te leven.

Hoe werkt het?

De verenigingen hebben een eigen Haagse Norm contactpersoon en weten elkaar daardoor snel en makkelijk te vinden om incidenten te voorkomen of op te lossen. Tot oktober 2021 vonden er jaarlijks minimaal twee bijeenkomsten plaats met de Haagse Norm contactpersonen van de aangesloten verenigingen. Aangezien de Haagse Norm een mooi voorbeeldproject is over normgedrag binnen de sport valt de Haagse Norm sinds oktober onder een positieve sportcultuur. Er wordt uitgezocht of de Haagse Norm breder ingezet kan worden dan alleen de Haagse voetbalverenigingen.

Meer informatie?

Meer weten over normen, waarden en een gedragscode of de voortgang van de Haagse Norm? Bekijk de bovenstaande pagina of neem contact op met team positieve sportcultuur.