Haagse norm

De Haagse Norm is een samenwerkingsverband met 80% van de Haagse voetbalverenigingen, de KNVB, Gemeente Den Haag en WSDH. Deze samenwerkingspartners hebben in 2017 de handen in elkaar geslagen voor de ontwikkeling van een platform opgericht op de waarden en normen binnen het Haagse voetbal. De aangesloten verenigingen hebben afspraken gemaakt en regels opgesteld voor arbitrage, ouders, aanvoerders, spelers, bestuurders en trainers/coaches. De verenigingen werken samen om de waarden en normen waar de Haagse Norm voorstaat na te leven. De verenigingen hebben een eigen Haagse Norm contactpersoon en weten elkaar daardoor snel en makkelijk te vinden om incidenten te voorkomen of op te lossen. Jaarlijks vinden er een aantal bijeenkomsten plaats en worden de verenigingen via een nieuwsbrief vanuit de coördinator op de hoogte gesteld van ontwikkelingen binnen de Haagse Norm. De Haagse Norm is binnen verenigingen zichtbaar doordat de aanvoerders van teams de Haagse Norm aanvoerdersband dragen, er flyers, poster en reclameborden van de Haagse Norm op de vereniging verspreid zijn. De meerwaarde van de Haagse Norm zit hem vooral in: 

  • Een zichtbare en benaderbare contactpersoon van de aangesloten

Haagse voetbalverenigingen en coördinator; 

  • De ontmoetingen met andere contactpersonen tijdens de bijeenkomsten; 
  • Een website met informatie over de standpunten, een overzicht van de aangesloten verenigingen en contactpersonen; 
  • Een ondersteunend aanbod van cursussen en workshops. 

Meer informatie over de Haagse Norm en de aangesloten verenigingen kun je hier terug vinden. 

Lijkt het jou als vereniging leuk om een bijdrage te leveren aan dit project of wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Hilde Pape via hilde@swsdh.nl of 06-15 350 320. 

Samenwerkingspartners