Life Goals

In 2018 is het project ‘Life Goals Den Haag’ gestart met als doel kwetsbare inwoners in Den Haag door middel van sport zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te krijgen. Deze groep omvat mensen die om welke reden dan ook zijn vastlopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten.  Sport biedt inspiratie om het leven weer op te pakken. Het probleem is vaak dat deze doelgroep geen toegang heeft tot het reguliere sportaanbod. Voor deze doelgroep is er daarom in Den Haag een sportprogramma op maat gemaakt, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en sportverenigingen. WSDH werkt binnen Life Goals samen met Stichting Life Goals Nederland, Gemeente Den Haag, Reakt en de sportvereningen AV Sparta, HKV/Ons Eibernest en Haagse Directe.  
 
Deze samenwerkingspartners organiseren laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten gebaseerd op de behoeften van de deelnemers. Doordat dit samen met de inwoners gebeurt vindt er per activiteite maatwerk plaats. Het sport- en beweegaanbod wordt uitgevoerd door opgeleide Maatschappelijke Sportcoaches. De coaches begeleiden de deelnemers bij de wekelijkse sportactiviteiten, de Life Goals Sessies en het deelnemen aan de Life Goals Festivals.  
 
Lijkt het jou als vereniging of organisatie leuk om een bijdrage te leveren aan dit project of wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Hilde Pape via hilde@swsdh.nl of 06-15 350 320.  

Samenwerkingspartners