Life Goals

Wat is Life Goals?

In 2018 is het project ‘Life Goals Den Haag’ gestart met als doel kwetsbare inwoners in Den Haag door middel van sport zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te krijgen. Deze groep omvat mensen die om welke reden dan ook zijn vastlopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in de opvang zitten. Sport biedt inspiratie om het leven weer op te pakken. Het probleem is vaak dat deze doelgroep geen toegang heeft tot het reguliere sportaanbod. Voor deze doelgroep is er daarom in Den Haag een sportprogramma op maat gemaakt, waarbij er een nauwe samenwerking is tussen gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en sportverenigingen. WSDH werkt binnen Life Goals samen met Stichting Life Goals Nederland, gemeente Den Haag, Reakt en de sportverenigingen AV Sparta, HKV/Ons Eibernest en Haagse Directe.  

Wat houdt het in?

Deze samenwerkingspartners organiseren laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten gebaseerd op de behoeften van de deelnemers. Doordat dit samen met de inwoners gebeurt vindt er per activiteit maatwerk plaats. Het sport- en beweegaanbod wordt uitgevoerd door onze sportcoördinatoren en buurtsportcoaches die speciaal zijn opgeleid tot maatschappelijke sportcoaches. De coaches begeleiden de deelnemers bij de wekelijkse sportactiviteiten, de Life Goals Sessies en het deelnemen aan de Life Goals Festivals. 

 

 

Meedoen?

Wil jij je als deelnemer aanmelden voor dit project? Vul hier het formulier in of neem contact op met Martin de Jong via jm.dejong@reakt.nl of 06-41582471. Lijkt het jou als vereniging of organisatie leuk om een bijdrage te leveren aan dit project? Of wil je meer informatie over dit project? Neem dan ook contact op met Martin!