Nationale Diabetes Challenge

Wat is de NDC?

De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is een wandelinterventie van de Bas van de Goor Foundation. De Bas van de Goor Foundation zet mensen met en zonder diabetes in beweging naar een betere kwaliteit van leven. Zij ervaren dat bewegen een positief effect heeft op diabetes, zoals op de bloedsuikerwaardes en het medicijngebruik. Bewegen of sporten met diabetes kan echter best lastig zijn. Daarom bieden zij een laagdrempelige opstap naar bewegen: de Nationale Diabetes Challenge.

 

 

Wat houdt de NDC in?

De NDC is een wandelinterventie van 16 tot 20 weken. Met de NDC wordt een samenwerking in de wijk gestimuleerd om mensen laagdrempelig in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven. Dit geldt voor mensen met en zonder diabetes. Wandelen wordt gezien als een effectieve manier voor het behandelen van diabetes en het voorkomen van diabetes. Wij werken nauw samen met de Bas van de Goor Foundation, de gemeente Den Haag, diverse sportverenigingen, welzijnsinstellingen en zorginstellingen om zoveel mogelijke locaties in Den Haag deel te laten nemen aan de jaarlijkse Nationale Diabetes Challenge.

 

 

Wandel mee met de NDC!

De officiële start van de NDC vindt jaarlijks plaats in april. In de periode van 16 tot 20 weken wordt er één keer in de week in een groep gewandeld. Na deze periode vindt eind september de afsluiting plaats, waarbij er gedurende drie dagen in dezelfde week gewandeld wordt. Aan het eind van deze week vindt het Nationale Diabetes Festival plaats.

Voor dit festival komen alle deelnemers van de NDC uit het hele land naar één grote locatie als afsluiting. In 2019 werd deze afsluiting gehouden in en rondom de Uithof in Den Haag. Tijdens dit festival wandel je 3, 5, 10, 15 of 20 kilometer.

 

Meer informatie?

Meld je aan als je zelf wil meewandelen of meldt jouw vereniging of organisatie aan als nieuwe wandellocatie!