Urban Judo

Om mee te draaien in de trends van de Urban Sports is WSDH in 2019 in samenwerking met Judo Bond Nederland en de Haagse Judovereniging Lu Gia Jen gestart met het project Urban Judo. De term “Urban” staat in dit verband voor een aanbod in een stedelijke omgeving met een stoere uitstraling. Het project bestaat uit het aanbieden van Urban Judo op de scholen en de playgrounds in Den Haag. De aanleiding van het project is de Grand Prix Judo dat in 2017 en 2018 plaatsvond in de Sportcampus Zuiderpark.  Wij zijn er samen met de Judo Bond van overtuigd dat met de kracht van judo en de Grand Prix er een waardevolle bijdrage geleverd kan worden aan het bieden van een betere toekomst voor jongeren uit de wijken rondom de Sportcampus Zuiderpark.  

Het project Urban Judo loopt binnen Streetsport op de playgrounds door in 2020 en heeft in juli een herstart gemaakt in aangepaste vorm. Het project richt zich primair op het aanbieden van judo activiteiten voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Hierbij ligt een focus op onderstaande doelgroepen:  

  • ‘Kwetsbare’ meisjes/pubers tussen 12 en 18 jaar. Mogelijk afkomstig uit een minder sterk sociaal/economisch milieu of uit een één ouder gezin, in aanraking gekomen met jeugdzorg, een leerachterstand of laag opleidingsniveau hebben, zich kwetsbaar voelen of een vorm van ondersteuning nodig hebben.  
  • Jeugd die overlast en gevoel van onveiligheid in de buurt veroorzaakt of die nu of in de nabije toekomst in aanraking zijn gekomen, of zeer waarschijnlijk gaan komen, met criminaliteit.  

 

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan dit project of wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Hilde Pape via hilde@swsdh.nl of 06-15 350 320. 

Samenwerkingspartners