Urban Defence

Wat is Urban Defence?

Om mee te draaien in de trends van de Urban Sports zijn wij in 2019 in samenwerking met Judo Bond Nederland en de Haagse Judovereniging Lu Gia Jen gestart met het project Urban Judo. De term “Urban” staat in dit verband voor een aanbod in een stedelijke omgeving met een stoere uitstraling. Het project bestaat uit het aanbieden van Urban Judo op de scholen en de playgrounds in Den Haag.

Naar aanleiding van het project Urban Judo hebben wij er in 2022 voor gekozen om dit project uit te breiden met meerdere vecht- en zelfverdedingsporten en de naam te veranderen naar Urban Defence. Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van sport een waardevolle bijdrage levert aan een betere toekomst voor jongeren uit de wijken in Den Haag!

Voor wie?

Het project Urban Defence loopt binnen Streetsport op de playgrounds door heel Den Haag. Het project richt zich primair op het aanbieden van vecht of zelfverdedingactiviteiten voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Hierbij ligt een focus op onderstaande doelgroepen:  

  • ‘Kwetsbare’ meisjes/pubers tussen 12 en 18 jaar. Mogelijk afkomstig uit een minder sterk sociaal/economisch milieu of uit een één ouder gezin, in aanraking gekomen met jeugdzorg, een leerachterstand of laag opleidingsniveau hebben, zich kwetsbaar voelen of een vorm van ondersteuning nodig hebben.  
  • Jeugd die overlast en gevoel van onveiligheid in de buurt veroorzaakt of die nu of in de nabije toekomst in aanraking zijn gekomen, of zeer waarschijnlijk gaan komen, met criminaliteit.  

Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan dit project of wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact op met ons via info@swsdh.nl!