07 Jan

Stimuleringsbudget inclusie en diversiteit

Wil jij als sport- of beweegaanbieder actief aan de slag met inclusie en diversiteit binnen jouw vereniging? Maak dan gebruik van het stimuleringsbudget in de sport. Dit budget kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject of het aangaan van samenwerkingen met organisaties in je wijk. Dit met als doel om de mensen te bereiken die vanwege etnische achtergrond, leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om zich thuis te voelen op de vereniging. Elke sport- of beweegaanbieder kan maximaal € 850,- aanvragen en de aanvraag moet gericht zijn op:

  • het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
  • het bereiken van de doelgroep (ouderen, mensen met een beperking, kwetsbare mensen, LHBTI+ of mensen met een laag inkomen)
  • het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Aanmelden?
Als sport- en beweegaanbieders vraag je het stimuleringsbudget hier aan! Heb je vragen neem contact op met NOC*NSF via inclusiefsporten@nocnsf.nl.

Inspiratie
Als sport- en beweegaanbieder kun je het budget bijvoorbeeld aanvragen om een samenwerking met een revalidatiecentrum, zorgcentrum, wijkcentrum, verzorgingstehuis of vluchtelingcentra op te zetten. Of voor het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook valt te denken aan de promotie van de sport- en beweegactiviteiten voor inclusieve doelgroepen. Nieuwsgierig naar een voorbeeld van een sportclub die al gebruik maakt van het stimuleringsbudget? Lees hier hun verhaal.