Streetsport

Streetsport Den Haag

WSDH stimuleert sport en bewegen in de wijken met het programma Streetsport in Den Haag. De sportleiders en buurtsportcoaches van Streetsport zijn sportopgeleide professionals die een breed en laagdrempelig sportaanbod verzorgen voor alle inwoners in Den Haag. De Streetsport-coaches organiseren wekelijks activiteiten op de Krajicek playgrounds, de Cruyff Courts en de gemeentelijke playgrounds. Streetsport realiseert instuiven en trainingen en beheert de uitleen van materialen. Aanvullend op het wekelijkse aanbod organiseren de coaches lokale en stedelijke toernooien en events.

 

 

 

 

 

 

Verhogen deelname meiden

De deelname van meiden aan activiteiten in de buurt is aanzienlijk lager dan die van jongens. Er wordt op de playgrounds daarom extra ingezet op een sportaanbod voor en door meiden. Onze vrouwelijke buurtsportcoaches en streetsportleidster van Streetsport organiseren een specifiek aanbod voor meisjes en meiden. Let hierbij op de playgrounds op de speciale roze Streetsportmeiden vlaggen!

 

 

 

 

Verhogen buurtbetrokkenheid

Streetsport houdt zich ook bezig met het scouten van jongeren die zich op een positieve manier onderscheiden en in de buurt wonen van een Krajicek Playground. De buurtsportcoach draagt deze jongeren voor bij de Krajicek Foundation voor een Krajicek Scholarship (studiebeurs). In ruil voor de studiebeurs zetten deze jongeren zich, onder begeleiding, 100 uur vrijwillig in op hun Krajicek Playground.

Een aantal van onze buurtsportcoaches zijn opgeleid tot Cruyff Coach. Een Cruyff Coach begeleidt een groep jongeren bij het organiseren van een sportevenement voor kinderen in hun wijk. Deze jongeren, de Heroes of the Cruyff Courts, zijn rolmodellen voor hun wijk en blijven lang betrokken bij de activiteiten in de wijk en op het Cruyff Court.

Ook gaan de buurtsportcoaches en sportleiders van Streetsport actief in gesprek met ouders over de sportwensen van hun kinderen. Ouders worden gestimuleerd op incidentele basis de Streetsportactiviteiten in de wijk te ondersteunen.

Samenwerking in de wijk

Een passend programma aan sport en bewegen bieden voor alle doelgroepen in de wijk, dat is een van de opdrachten van WSDH. Dat realiseren de buurtsportcoaches van WSDH door sport en bewegen te verbinden met andere sectoren: zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Onze buurtsportcoaches stimuleren en begeleiden samenwerkingsprocessen en kunnen advies geven over hoe je sport en bewegen kunt inzetten als middel of doel.

 

 

 

 

 

Interesse in Streetsportactiviteiten?

De inzet van Streetsportactiviteten wordt altijd in samenwerking met de gemeente Den Haag bepaald. Wil je meer weten over de Streetsportmogelijkheden in je wijk? Mail ons! Wij informeren je graag over de mogelijkheden en helpen je in contact te komen met de juiste personen binnen de gemeente Den Haag.