11 Sep

Suzy & Leroy trappen het voetbalseizoen af met het kader van SV Die Haghe

Op woensdag 6 september 2023 vond de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen plaats bij SV Die Haghe. In deze blog lees je wat zij gedaan hebben zodat alle trainers goed voorbereid het nieuwe seizoen kunnen beginnen.

SV Die Haghe is een bekende voetbalvereniging in Loosduinen, die Suzy en Leroy allebei ondersteunen vanuit hun rol als sportcoördinator. De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen staat in het teken van kennismaken met elkaar. Na het voorstellen gingen de trainers aan de slag met vragen zoals: wat verwacht je van jezelf als trainer, wat verwacht je van de club? En van het team? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen komen verschillende behoeftes naar voren. Vanuit de behoeftes ontstaan aanknopingspunten om het kader van Die Haghe verder te ontwikkelen.

Vervolgens was er een stukje theorie, waarbij het handboek van Die Haghe is gepresenteerd en doorgenomen samen met de trainers. Naast de visie van de sportvereniging staat in het handboek ook informatie over de kernkwaliteiten van een trainer-coach. Denk bijvoorbeeld aan de vier inzichten over trainerschap. De bijeenkomst werd afgesloten met een onderdeel praktijk: Leroy en Suzy lieten zien hoe je als trainer op een klein stukje veld met beperkte materialen toch een goede training kan zetten.

Nadat alle startbijeenkomsten zijn afgerond, wordt op basis van de behoeften van de trainers bepaald welke thema's behandeld worden in de volgende bijeenkomst. Net als andere WSDH sportcoördinatoren, leveren Suzy en Leroy maatwerk. Want geen sportvereniging is hetzelfde!

Wil jij ook ondersteuning van een sportcoördinator op jouw vereniging? Bekijk de voorwaarden:

Suzy Kortekaas en Leroy Valies bij SV Die Haghe in Loosduinen