16 Nov

Vechtsport preventieprogramma in volle vaart 

Aan het einde van de zomer was het programma Respons overgedragen aan de sportprofessionals van WSDH. Daarnaast volgen er 13 trainers en sport coördinatoren inmiddels de 8-daagse opleiding tot Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie. Maar er gebeurt meer!

De afgelopen jaren is er gewerkt aan verdere professionalisering, zichtbaarheid en kennisontwikkeling in de vechtsport. Dit heeft geresulteerd in het Haagse Vechtsport Collectief van maar liefst 39 gecertificeerde clubs. Vanuit dit collectief zijn er al heel veel mooie voorbeelden van hoe de vechtsport bij kan dragen aan actuele en maatschappelijke thema’s. Met ‘Do Den Haag’ laten clubs de kracht van vechtsport meer en meer voor zich spreken.

WSDH sportprofessionals in Respons opleiding

Kwetsbare jeugd

Een groot deel van de clubs werkt met kwetsbare jongeren. Dit doen ze vaak in samenwerking met jeugd- en welzijnszorgorganisaties als stichting Rik (Hit & Health), Turnover Jeugd begeleiding (Martial Arts Center), jeugdreclassering en de Raad van de kinderbescherming (Choukoud Gym) en Horizon Jeugdzorg (ARJ Trainingen). Deze groep heeft soms net dat extra zetje nodig om te komen sporten, vraagt vaak specifieke begeleiding op gedragsthema’s of heeft juist baat bij ondersteuning bij het slechten van financiële drempels. Clubs helpen hierbij en werken ook samen met het Jeugdfonds en de Ooievaarspas om dat mogelijk te maken. Als dat lukt allemaal hebben vechtsporttrainers enorme impact op deze jongeren.

De tweede editie van de Haagse Vechtsportdag op 23 december 2023!

In de komende periode staat er nog veel moois op stapel. Op donderdag 26 oktober vond reeds plaats de eerste netwerkbijeenkomst voor alle gecertificeerde clubs uit het Haagse Vechtsport Collectief, waar tevens het nieuwe project ‘Vechtende Jongeren’ werd afgetrapt. Op 18 en 19 november start het programma voor de trainers van het Haagse Vechtsport Collectief. Ook organiseren de vechtsportclubs in samenwerking met het NIVM en WSDH de tweede editie van de Haagse Vechtsportdag in de topsporthal van de Sportcampus Zuiderpark op 23 december 2023!

Meer weten? Informeer bij Tjalling Van der zee via vanderzee@nivm.nl of Pjotr Behrtel via pjotr.behrtel@denhaag.nl