13 Mrt

Vertrouwenspersoon of vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenspersoon of een vertrouwenscontactpersoon? Vaak is er nog verwarring tussen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) en een vertrouwenspersoon (VP). Twee termen die op elkaar lijken, maar heel verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben. Wij leggen het verschil uit!

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon adviseert en begeleidt (vaak voor langere tijd) slachtoffers of beschuldigden die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Vertrouwenspersonen volgen hiervoor een geaccrediteerde opleiding. Het Centrum Veilige Sport Nederland beschikt over vertrouwenspersonen gespecialiseerd in sport casuïstiek.

Vertrouwenscontactpersoon

Om grensoverschrijdend gedrag makkelijker bespreekbaar te maken dient elke sportvereniging een vertrouwenscontactpersoon te hebben. De vertrouwenscontactpersoon biedt alleen de eerste opvang en kan indien nodig doorverwijzen naar geschikte hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon dient een eendaagse opleiding te volgen; deze organiseren wij op zaterdag 13 april.

Meer informatie

WSDH ondersteunt sportverenigingen bij het (door)ontwikkelen van een positieve sportcultuur. Thema's als grensoverschrijdend gedrag en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon vallen hier ook onder.

Heeft uw vereniging verdere vragen over dit onderwerp?

Eén van de basisvoorwaarden van een positieve sportcultuur

Om de (sociale) veiligheid in de sport te stimuleren zijn een aantal basisvoorwaarden van belang. Alle Haagse sportverenigingen dienen te voldoen aan de basisvoorwaarden positieve sportcultuur. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon is één van de basisvoorwaarden voor Haagse sportverenigingen. WSDH ondersteunt sportverenigingen bij het creëren van de basisvoorwaarden: