10 Nov

Week van Respect

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne Week van Respect. Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Binnen WSDH vinden wij het heel belangrijk dat iedereen welkom is en respectvol met elkaar omgaat. Wij werken met onze collega's op de verenigingen, scholen en playgrounds aan een positieve sportcultuur waar respect en inclusie een belangrijk onderdeel van is.

'Door de opdrachten ontstaan er hele leuke, open gesprekken. Dit geeft ons ook weer nieuwe inzichten over respect' - Buurtsportcoach Julie

De Week van Respect vlag wappert deze week bij playground Spaarwaterstraat, waar buurtsportcoach Julie actief is voor Streetsport. Ook tref je bij playground Jan van Riebeek en het wijkcentrum verschillende posters om de Week van Respect onder de aandacht te brengen bij iedereen. Deze week gaat Julie in gesprek met de kinderen op haar playground, dit doet ze aan de hand van creatieve kaarten met opdrachten en stellingen over het thema respect. Ben je het eens met de stelling? Ren dan naar de ene kant! Oneens? Ren dan snel naar de andere kant! Een leuke en effectieve manier om met de kinderen in gesprek te komen. 'De meningen zijn vaak verdeeld en de kinderen komen met interessante opmerkingen. Door de opdrachten ontstaan er hele leuke, open gesprekken. Dit geeft ons ook weer nieuwe inzichten over respect' , vertelt Julie.

Tijdens de wedstrijdjes op de playground willen de kinderen al helemaal respectvol met elkaar omgaan. Zij kunnen namelijk een hoodie verdienen als ze respectvol gedrag tonen. Als de kinderen niet op de playground zijn, weten we ze via Instagram te bereiken met stellingen of dilemma's. Via de berichten van Julie en haar collega's kunnen de kinderen stemmen of hun mening delen.

Naast Julie zijn ook onze andere buurtsportcoaches druk bezig met de Week van Respect! Bekijk bijvoorbeeld de video van sportleider Amal over de Week van Respect, waarin zij de stellingen en opdrachten laat zien! Andere playgrounds waar de Week van Respect het onderwerp van de week is zijn playground Hondius, Ketelveld, Laakveld, Bouwlust, Vermeerpark, Laan van Wateringseveld en Sporttuin Duindorp.

Respect is een thema waar wij het hele jaar door mee bezig zijn, daarom zijn we blij dat we de materialen van deze week het hele jaar door kunnen gebruiken! Bekijk de website van de Respect Foundation voor meer informatie over de Week van Respect.