11 Nov

Week van respect

Deze week is het de 'Week van Respect'. Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Binnen WSDH vinden wij het heel belangrijk dat iedereen welkom is en respectvol met elkaar omgaat. Wij werken met onze collega's op de verenigingen, scholen en playgrounds aan een positieve sportcultuur waar respect en inclusie een belangrijk onderdeel van is.

'Door mijn functie spreek ik makkelijker anderen aan op hun gedrag. Dit straalt ook positief uit naar de jongeren op de playgrounds.' - streetsportleider Kenneth

Onze collega Kenneth Adu-Kusi is streetsportleider en werkzaam op meerdere playgrounds in de Schilderswijk. Hij is zich heel bewust van zijn voorbeeldfunctie. 'Door mijn functie spreek ik makkelijker anderen aan op hun gedrag. Dit straalt ook positief uit naar de jongeren op de playgrounds. Wanneer er ruzies zijn komen jongeren helpen door kinderen uit elkaar te halen en met ze te praten. En vorige week hebben de jongeren mij zelfs geholpen met het opruimen van afval. Dit betekent dat ze naast respect voor mij en elkaar ook respect hebben voor de omgeving en samenleving. Dit vind ik heel mooi om te zien.'

‘Ik werd uitgescholden of er werden leugens over mij verspreidt. Ik weet daardoor heel goed hoe het voelt om niet met respect behandeld te worden.' - Arda, 12 jaar

Arda van 12 jaar komt dagelijks sporten op Krajicek Playground Wijkpark Transvaal en vindt het wederzijds respect voor elkaar hebben erg belangrijk. ‘Door elkaar te groeten met een boks laat ik zien dat ik respect heb voor de ander, hierdoor krijg ik ook respect terug. Ik heb ook situaties meegemaakt dat ik niet met respect werd behandeld. Ik werd uitgescholden of er werden leugens over mij verspreidt. Ik weet daardoor heel goed hoe het voelt om niet met respect behandeld te worden' verteld Arda. Het is voor Arda daardoor nog belangrijker om wel respectvol met elkaar om te gaan en anderen te helpen.’

'Ik ben mij er van bewust dat ik een rolmodel ben voor kinderen en jongeren. Ik behandel hun zoals ik zelf behandeld wil worden en vind het mooi om te zien dat zij dit overnemen naar jongere kinderen toe.' - Jan-Willem, sportcoördinator skaten

Naast onze werkzaamheden op de playgrounds werken wij ook in de ondersteuning van Haagse sportverenigingen. Jan-Willem den Haan is werkzaam als sportcoördinator skaten er werkt voor Skatepark Sweatshop. In de skatewereld is er een ongeschreven regel dat je netjes op elkaar wacht wanneer je aan de buurt bent. Er zijn daarnaast nog andere manieren waarbij je in de skatewereld laat zien dat je respect toont’ vertelt Jan-Willem. ‘De boks is bijvoorbeeld al jarenlang bij ons een symbool als je aankomt en weggaat. Daarnaast uiten wij ook tijdens het skaten respect naar elkaar door bij tricks van anderen te juichen, klappen of geluid te maken met je skateboard. Ik ben mij er ook van bewust dat ik een rolmodel ben voor kinderen en jongeren. Ik behandel hen zoals ik zelf behandeld wil worden en vind het mooi om te zien dat zij dit overnemen naar jongere kinderen toe. Ze helpen bijvoorbeeld jongere kinderen bij het leren van tricks of laten ze voorgaan op het skatepark.

Meer weten over de Week van Respect? Bekijk de website van de Respect Foundation. Meer weten over de andere onderwerpen rondom een positieve sportcultuur? Bekijk de pagina van positieve sportcultuur!