22 Jun

WSDH leert door

De afgelopen maanden zijn wij binnen WSDH druk bezig geweest met diverse scholingen en trainingen. Begin juni behaalden vijf collega's een diploma voor de ASM-instructeursopleiding Advanced. Gedurende de opleiding, die bestond uit drie theorie bijeenkomsten en één praktijkbijeenkomst, leerden zij in hoog tempo het Athletic Skills Model (ASM) kennen. De opleiding was gericht op talentontwikkeling, breed motorische scholing en de schijf van tien, die bestaat uit tien grondvormen van bewegen. Gedurende de opleiding lag de nadruk op het toepassen van deze methodes in de eigen werksituatie.

Naast ASM werd ook de opleiding ‘Ontwikkelkracht door Dialoog’ in juni door negen sportcoördinatoren succesvol afgerond. In zes bijeenkomsten zijn deze collega's bezig geweest hun professionele rol, doelgericht handelen en het voeren van de dialoog. Naast deze opleidingen is er ook gewerkt aan ons online bereik en het digitaal contact zoeken met onze doelgroepen. Hiervoor volgen in totaal eenentwintig WSDH collega's een training in Instagram of Tiktok. Tijdens deze trainingen kregen zij handige tips om ons bereik op sociale media te vergroten en onze uitstraling te professionaliseren. Hiermee hopen wij nog meer in contact te komen met de mensen in Den Haag om zo nog meer mensen aan het bewegen en sporten te krijgen!