In gesprek met Marco Barnhoorn

Hercules op weg naar een duurzame (top)sportclub

'Met WSDH naar visiegestuurd handelen'

Tekst: Nanda Raaphorst

Met een potentieel aan jeugdige topsporters in huis heeft handbalvereniging Hercules - van oorsprong juist een familiaire club - verschillende ballen hoog te houden. 'En dat, breedtesport en topsport willen bieden, vereist visie', aldus Marco Barnhoorn, scheidend voorzitter van Hercules' Technische Commissie.

Van de vier Haagse handbalverenigingen - SOS Kwieksport, WHC, Hellas en Hercules - is Hercules met bijna vierhonderd leden de grootste. Onder die leden ook talentvolle jeugdleden, die met de juiste ondersteuning weleens zouden kunnen doorstromen naar een RTC of wellicht Oranje. Goed nieuws natuurlijk, maar tegelijk ook een opgave. Kunnen buurverenigingen focussen op één doelgroep, topsporters of recreatiesporters, Hercules wil er voor beide groepen zijn. Vier jaar geleden nam de club zichzelf onder de loupe. Marco: 'We wilden een goede organisatie met een technische commissie op poten zetten. We hadden ondersteuning nodig om ondanks belevings- en niveauverschillen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en om de vrijwilligers te ontwikkelen. Ook hadden we hulp nodig bij het vormgeven van een toekomst met topsport en om de cultuur en de cultuurwaarden te formuleren. Daarnaast moesten we, net als elke club, zorgen voor voldoende duurzame instroom. Allemaal ontwikkelvragen in de lijn van de Haagse sportplannen - 'Heel Den Haag aan het bewegen in 2030'. Met Gemeente Den Haag (Topsport Den Haag) en met WSDH zijn we het gesprek aangegaan voor planvorming, afstemming en planning.' Sportcoördinatoren Wesley Hage en Alexander Zimmer zouden de plannen vanuit WSDH ondersteunen.

Oranjeteams en pubermeiden

'Wesley is een handballer in hart en nieren en een ijzersterke trainer. Hij is al heel lang zeer actief en betrokken bij Hercules en vormt een belangrijke schakel tussen scholen en de vereniging. Hij zorgt voor instroom én doorstroom. Zo werkte hij de afgelopen jaren aan het bij elkaar brengen van de jongens jeugd. Door met elkaar te trainen was de doorstroom naar hogere teams makkelijker. De eerste teams van de bovenbouw jongens spelen inmiddels op het hoogste landelijke niveau. Hij is ook mede oprichter van de Handbalschool Haaglanden, het opleidingsinstituut en de springplank voor handbaltalent. Daarmee is de verbinding met de ontwikkelingstrajecten van de handbalbond gewaarborgd.'
Halverwege 2020 komt ook Alexander de vereniging ondersteunen. Hij is auteur van het Handboek Ledenwerving, dat een gedetailleerde leidraad vormt hoe je je club kunt organiseren om duurzame ledenaanwas te realiseren. 'Het handboek geeft bijvoorbeeld tips hoe je de instromende leden kunt laten doorstromen  zonder dat degene die buiten de boot vallen de club verlaten. En tips hoe we jeugd binnenboord kunnen houden in de pubertijd en de huidige tijd met al haar ‘verleidingen’. Ook heeft Alexander een app geïntroduceerd voor jeugd en ouders om de interne communicatie binnen de club makkelijker, meer open en sneller te laten verlopen.'

Coronaproof plan

Werving, instroom, doorstroom en behoud van leden. In coronatijden kun je er niet veel van verwachten. Maar bij Hercules vond iets bijzonders plaats. 'Het is de grote verdienste van Wesley en Alexander. Hun corona-proof plan waarbij buiten trainen toch mogelijk bleef werd een groot succes. Andere clubs kwamen zelfs informeren hoe we dat voor elkaar hadden gekregen om met akkoord vanuit de gemeente Den Haag het sporten, met alle geldende beperkingen, weer op te pakken.

Wesley was de aanjager, hij ziet geen beperkingen maar alleen maar mogelijkheden. Op woensdagmiddagen gaven Wesley en Alexander open trainingen waaraan iedereen die wilde kon meedoen, leden of kinderen uit de buurt. Het maakte niet uit. Het afgelopen jaar zijn er ondanks alle problematiek dertig kids die kwamen proeftrainen en daarvan zijn er zelfs vijftien lid geworden.'

Maatwerk WSDH

'De absolute meerwaarde van WSDH is dat ze maatwerk leveren. De ene club is immers de andere niet. En het mooie is dat de sportcoördinatoren op meerdere disciplines inzetbaar zijn. Ze denken mee bij de planvorming, hebben verstand van de sportcultuur, weten hoe je kunt aanhaken bij Topsport Den Haag en tegelijk kinderen het beste kunt blijven bieden. Daarnaast adviseren ze het bestuur en de technische commissie, helpen ze bij het opleiden van technisch kader en bij het ondersteunen en ontwikkelen van de vrijwillige trainers. WSDH houdt ons alert op de doelen die we als vereniging hebben gesteld. Door de veelheid ervan gebeurt het al snel dat de focus naar adhoc uitdagingen gaat. De mannen van WSDH helpen ons door weer aandacht te vragen voor onze doelen en te zorgen voor voortgang. Al met al is door de samenwerking met WSDH onze aanpak minder operationeel en meer visiegestuurd is geworden. En dat is precies wat Hercules als top- en breedtesportvereniging nodig heeft.'