In gesprek met Wendy Bijsterveld

'Uitdagender dan een plattelandschooltje'

Wendy Bijsterveld (28 jaar) is gymdocent op OBS De Klimop in Den Haag. Ze vertelt over de samenwerking met de sportcoaches van WSDH en hoe ze samen de schoolkinderen zoveel mogelijk laten sporten.

Wendy geeft fulltime gymles op OBS De Klimop en is de motor achter de naschoolse sportactiviteiten op deze school in de Haagse Wijk ReVA. Het zijn taken die haar goed afgaan, mede door de samenwerking met WSDH. Ook haar eigen docententeam betrekt ze zoveel mogelijk bij de activiteiten. En dat is nodig ook, vertelt ze, want OBS De Klimop is geen doorsnee basisschool: 'Op De Klimop zitten zo'n 200 kinderen. Ze komen uit Marokko, Turkije, Syrië en een groot aantal uit Polen, Roemenië en Bulgarije, dus een mix van arbeidsmigrantenkinderen en vluchtelingen. In totaal geven we les aan 34 nationaliteiten. Een kwart van de kinderen spreekt geen Nederlands. Sommige zijn door oorlog nog nooit op school geweest. De achterstand op motorisch vlak is soms groot. In groep 7 krijg ik kinderen binnen die nog geen koprol kunnen maken, een basisoefening. Of die bang zijn voor ballen, misschien doordat ze een trauma hebben opgelopen. Ja, lesgeven op De Klimop is uitdagender dan op een christelijk basisschooltje op het platteland.'

Meester Hassan

'OBS De Klimop wil de kinderen zoveel mogelijk meegeven in hun rugtasje, zodat ze na hun schooltijd kunnen gaan en staan waar ze willen en weten hoe het allemaal werkt hier in Nederland. De kinderen kunnen gratis deelnemen aan ons buitenschoolse sportaanbod, op het Hondiusplein voor de deur. We werken daarbij nauw samen met de buurtsportcoach van WSDH, Hassan Amhayi. Dat werkt fantastisch. Hij maakt gebruik van dezelfde playground, dus dat is organisatorisch heel handig. Drie keer per jaar bieden we gedurende drie á vier weken een selectie van sporten aan. De kinderen mogen kiezen, freerunnen, cricket, honkbal, voetbal, tennis, noem maar op. De sporten die Hassan aanbiedt zijn altijd populair, volle groepen, 20 tot 25 kinderen bij tennis bijvoorbeeld. En dat is niet toevallig. De kinderen kennen hem, 'meester Hassan' is er altijd, ook als de school al dicht is. Hij heeft een hok vol materialen en hij heeft altijd stagiaires die met de kids gaan sporten. En 's zomers doet Hassan de Streetsport Kick-Offs: staat het plein vol kraampjes en sportmaterialen, hartstikke leuk.'

'Ook voor mij is het contact heel prettig. Ik loop de deur uit en Hassan zit daar. En kan ik even niet aanwezig zijn op de playground, dan weet ik dat de kinderen in vertrouwde handen zijn bij hem. Zo neemt hij eigenlijk een deel van mijn taak uit handen en dat is heel fijn.'

Win-win-constructie

'Zoveel mogelijk kids in aanraking brengen met sport is ons gezamenlijke doel. We proberen de kinderen naar de naschoolse sport te krijgen en de naschoolse sport af te sluiten bij een vereniging. Hassan heeft een heel groot netwerk. Hij organiseert ook de sportmatches van WSDH. Die zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe leuk het is om te sporten. We laten ze kennismaken met atletiek, handbal, hockey of tennis. Daar hoort dan ook een stukje techniek bij. WSDH werkt samen met trainers van verenigingen. Onder anderen met Ivo van Boheemen, tennisleraar bij TV Breekpunt en sportcoördinator bij WSDH. Hij probeert via kortingen de kinderen aan de vereniging te binden. Die win-win-constructie wil ik ook graag realiseren met andere sporten, met dans, met boksen bij de Haagse Directe, en dat aanbod zo elk jaar een beetje uitbreiden.'

Vertrouwen en verbinding

'Via ons interne communicatiesysteem, social schools, kan ik laten zien wat zich afspeelt tijdens gym en naschoolse sport. Aan ouders, docenten en directie. Dat werkt goed, leerkrachten raken en blijven betrokken. Sommige voetballen na school nog even mee of moedigen de kinderen aan. Zo is er ook buiten de klas veel meer verbinding gekomen tussen leerkracht en kind. Iedereen weet het, bewegen is belangrijk. Het is gezond en werkt verbindend, daar hebben we elkaar bij nodig. En het mooie is, die kinderen willen wel. 'Juf, juf, mógen we al?', vragen ze in het klaslokaal. En als het dan zo ver is, rénnen ze naar buiten. Voor sommige kinderen gaat er een wereld open op De Klimop. Een school waar je gymles krijgt en na school nog mag boksen ook, of atletiek of tennis. Geweldig toch? Mijn grote wens is om samen met WSDH alle sporten als buitenschoolse activiteit te kunnen aanbieden. Als dát lukt, is het plaatje compleet.'