19 Nov

Vreedzaam Moerwijk

Eén wijk, één doel, voor jou en mij, vreedzaam, dat zijn wij!

Dion tekent samen met Quincy en Hamza namens WSDH de intentieverklaring “Vreedzaam Moerwijk”. Binnen een vreedzame wijk worden kinderen begeleid in het leveren van een actieve bijdrage aan hun eigen wijk. Vanuit verantwoordelijkheid en eigenaarschap mogen zij meepraten en besluiten over belangrijke thema’s in hun wijk. Denk aan thema’s als afval, roken en verkeersveiligheid. Juist vanuit dat eigenaarschap ontstaan prachtige initiatieven. En het wordt nog mooier!

Doordat kinderen hierover met elkaar in gesprek gaan, komen verschillende culturen, religies en achtergronden elkaar tegen en dat zorgt in de praktijk voor onderlinge verbinding en begrip voor elkaars standpunten, die soms heel dichtbij elkaar liggen en soms ook juist niet. Daarover op een respectvolle wijze met elkaar discussiëren is bijzonder waardevol. Dat is het échte succes van dit plan, waarbinnen wij met verschillende partners hebben afgesproken te gaan samenwerken.

Een maand geleden tekende WSDH ook de intentieverklaring 'Samen in de Schilderswijk, een Vreedzame Wijk'.