10 Nov

Week van Respect 2023

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne Week van Respect. Het doel van de Week van Respect is jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving waar iedereen zich thuis voelt. Binnen WSDH vinden wij het heel belangrijk dat iedereen welkom is en respectvol met elkaar omgaat. Wij werken met onze collega's op de verenigingen, scholen en playgrounds aan een positieve sportcultuur waar respect en inclusie een belangrijk onderdeel van is.

Deze week zijn buurtsportcoaches Mounaim, Sylvana, Sellam en Rebekka in gesprek gegaan met jongeren en partners uit de buurt. Op een laagdrempelige manier snijden ze belangrijke onderwerpen aan zoals fairplay en respect. Bekijk onderstaande post op LinkedIn:

En niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de senioren staat de Week van Respect op het programma:

Is uw sportvereniging geïnteresseerd in het bevorderen van uw deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van positieve sportcultuur of het uitbreiden van het sportaanbod voor specifieke doelgroepen? 

Op zondag 26 november worden de twee onderstaande workshops georganiseerd bij de Sportcampus Zuiderpark.

Workshop Positieve sportcultuur

Een positieve sportcultuur zorgt ervoor dat iedereen veilig en met plezier kan sporten. Hoe zorg je er als vereniging voor dat je een positieve sportcultuur creëert? Welke stappen dienen er bij een vereniging te worden genomen? In deze workshop krijgen bestuurders en trainers concrete tips en handvaten hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de vereniging een positieve(re) sportcultuur krijgt! 

Workshop Training geven aan specifieke doelgroepen (vooral gericht op autisme, LVB)

Training geven is een uitdaging op zich. Als je in je trainingsgroep specifieke doelgroepen vertegenwoordigd hebt, kan dit zorgen voor een nog grotere uitdaging. Hoe ga je hier als trainer/coach mee om? Hoe richt je de training zo in dat deze geschikt is voor specifieke doelgroepen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven we in deze workshop trainers/coaches handvaten hoe zij geschikte trainingen kunnen geven aan specifieke doelgroepen.